06-50604053 of 06-25495627
info@zorggroepnoordervaart.nl

Op zaterdag 6 juli 2019 stond Zorggroep Noordervaart in de Leeuwarder Courant met een artikel over de uitbreidingsplannen en het inspectie bezoek wat plaatsgevonden heeft. Zie foto voor het geschreven artikel.