06-50604053 of 06-25495627
info@zorggroepnoordervaart.nl

Over Zorggroep Noordervaart

Zorggroep Noordervaart wordt opgericht in 2017 en biedt 24-uurs begeleiding bij zelfstandig wonen voor mensen met een beperking, in appartementencomplex ’t Anker aan de Noorderbleek te Franeker.

  • Licht verstandelijke beperking
  • Psychische beperking
  • Lichamelijke beperking
Image

Onze missie

De missie van Zorggroep Noordervaart is het bieden van (langdurige) zorg en ondersteuning op maat, aan mensen met een beperking binnen een zelfstandig woonklimaat.

Visie

Ieder mens is een uniek individu met zijn/haar beperkingen en mogelijkheden. Om een zo zorgeloos mogelijk leven te leiden, heeft de een meer ondersteuning of zorg bij de dagelijkse gang van zaken nodig dan de ander. Voor deze hulpbehoevende personen biedt Zorggroep Noordervaart een woon- en zorgcombinatie in de vorm van Begeleid Zelfstandig Wonen. De bewoners wonen zelfstandig, maar kunnen een beroep doen op de hulpverleners voor begeleiding op alle vlakken. Ons doel hierbij is om mensen zoveel mogelijk in hun kracht te zetten, ondanks de beperkingen waarmee zij te kampen hebben. Kijken naar de mogelijkheden, richten op zelfstandigheid en hulp bieden daar waar de onmogelijkheden liggen. Bewoners een eigen plekje geven, een veilige basis bieden om weer mee te kunnen draaien in de samenleving. Dát is waar Zorggroep Noordervaart voor staat.

Begeleiding

Een team van ervaren hulpverleners, bestaande uit o.a. verpleegkundigen en (woon)begeleiders, biedt bewoners van ’t Anker 24 uur per dag begeleiding bij het wonen en de dagelijkse gang van zaken.

Er wordt gewerkt met vroege diensten, avond diensten en slaap diensten. De zelfstandigheid en de mogelijkheden van de bewoner staan centraal. De begeleiding is gericht op vergroten van de mogelijkheden en zelfstandigheden, herstel en voorkomen van achteruitgang.

De begeleiding vindt plaats op o.a. de volgende gebieden:

  • Wonen
  • Financiën
  • Zorg
  • Sociale contacten en relaties
  • Huishouden, koken en boodschappen
  • Werk, dag en vrijetijd besteding
  • Lichamelijke en persoonlijke verzorging
Image

De begeleiding wordt afgestemd op de behoefte van de bewoner en besteed gemiddeld 2 uren per dag. Zorggroep Noordervaart heeft een ondergrens gesteld van 12 uren individuele begeleiding per week per bewoner. Samen met de bewoner wordt er een begeleidingsplan opgesteld, waarin de zorg en doelen omschreven staan. Dit wordt minimaal 2 keer per jaar geëvalueerd, zodat de focus ligt op de ontwikkeling van de bewoner.

De zorg/begeleiding wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg, op basis van PGB.

Wonen

De bewoners hebben de beschikking over een ruim appartement met woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer, berging en een tuin en/of balkon. Daarnaast is er een gezamenlijke ruimte waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten ondernomen kunnen worden. Er wordt met de bewoners een woon- en zorgovereenkomst afgesloten, wat betekent dat er gewoond mag worden onder de voorwaarde dat de bewoner begeleiding krijgt van Zorggroep Noordervaart.

Benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

06-50604053 / 06-25495627of

Contact