06-50604053 of 06-25495627
info@zorggroepnoordervaart.nl

Doelgroep

Zorggroep Noordervaart richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking, een psychische beperking en/of een lichamelijke beperking, maar die wel over een lichte mate van zelfredzaamheid beschikken. Mensen die ondersteuning nodig hebben bij de alledaagse dingen. Dit varieert van hulp bieden bij de dag structuur tot ondersteuning bieden bij de persoonlijke verzorging, voeding, huishouden en dag- of vrije tijdsbesteding. Ook wordt er, eventueel in samenwerking met externe expertise, stil gestaan bij het psychisch, lichamelijk en verstandelijk welbevinden van de bewoners.

Toelating- en uitsluitingscriteria

- Minimale leeftijdsgrens is 18 jaar. Er wordt geen maximum leeftijdsgrens gesteld.

- Tijdens de intake procedure wordt er kritisch gekeken naar de problematiek, karaktereigenschappen en of het passend is bij Zorggroep Noordervaart en de bestaande doelgroep.

- Zorggroep Noordervaart heeft een ondergrens gesteld van 12 uren begeleiding individueel per bewoner per week.

- Bewoners met dusdanig ernstige lichamelijke problematiek, waarbij bij elke transfer ondersteuning nodig is of bij volledige ADL-afhankelijkheid, passen niet binnen het woonconcept van Zorggroep Noordervaart.

- Zorggroep Noordervaart zorgt voor optimale begeleiding en maximale maatschappelijke veiligheid en werkt waar nodig met een risicotaxatie.

- Op het gebied van drugsgebruik wordt een zero-tolerance beleid gehanteerd.

  • Lichamelijke beperking
  • Licht verstandelijke beperking
  • Psychische beperking
Image

Benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

06-50604053 / 06-25495627of

Contact