06-50604053 of 06-25495627
info@zorggroepnoordervaart.nl

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de geboden zorg en/of begeleiding van Zorggroep Noordervaart. Hiervoor is dit protocol, bestaande uit 4 stappen, opgesteld. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ligt ten grondslag aan dit protocol.

Stap 1: in gesprek met de medewerker
Uw ontevredenheid kunt u direct aangeven bij de betreffende medewerker van Zorggroep Noordervaart. In een gesprek kunt u de situatie waarover u ontevreden bent bespreken en kunt u samen met de betreffende medewerker kijken naar oplossingen waar een ieder tevreden mee kan zijn. Mocht het niet lukken, om welke reden dan ook, om met de betreffende medewerker in contact te treden, dan kunt u direct een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen; zie stap 3.

Stap 2: in gesprek met de leidinggevende
Lukt het niet om bij stap 1 tot een oplossing te komen, dan kan er een gesprek aangevraagd worden met de betreffende leidinggevende. Dit gesprek zal samen met cliënt en medewerker plaatsvinden, om zo transparant mogelijk de procedure te doorlopen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. In dit gesprek zal de situatie opnieuw besproken worden met de leidinggevende en wordt er gezocht naar een oplossing waar een ieder tevreden mee kan zijn. Mocht het niet lukken, om welke reden dan ook, om met de betreffende leidinggevende in contact te treden, dan kunt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen; zie stap 3.

Stap 3: klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris
Lukt het niet om bij zowel stap 1 als stap 2 tot een tevreden oplossing te komen, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Van deze onafhankelijke klachtenfunctionaris kunt u gratis gebruik maken. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan ingezet worden om te bemiddelen tussen partijen en om een oplossing te vinden waar een ieder tevreden over is. Zorggroep Noordervaart is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. U kunt een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanvragen via https://klachtenportaalzorg.nl/ of door een mail te sturen naar info@klachtenportaalzorg.nl.

Stap 4: klacht voorleggen aan de Klachtenportaal Zorg
Zijn de hierboven genoemde stappen niet afdoende en bent u niet tevreden over de oplossing en behandeling van uw klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke stichting geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg (KPZ), waarbij Zorggroep Noordervaart is aangesloten. Dit kan via www.klachtenportaalzorg.nl. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden en kent eventueel een schadevergoeding toe.

Download de Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg

Download

Benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

06-50604053 / 06-25495627of

Contact